Zahájení turistické sezóny 2018 v Pardubickém kraji

zveřejněno: 12.2.2018

                         

Z pověření Oblastního výboru KČT Pardubický kraj
pod záštitou Rady Pardubického kraje a starosty města Vysoké Mýto ing. Františka Jiraského
s finanční podporou Pardubického kraje a města Vysoké Mýto

pořádá KČT Vysoké Mýto ve spolupráci s Oblastním výborem KČT Pardubice, Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Římskokatolickou farností, zámkem Nové Hrady a dalšími

Zahájení jarní turistické sezóny 2018 v Pardubickém kraji
v sobotu 24. března 2018

Akce se koná při příležitosti 130. výročí založení Klubu českých turistů a 100. výročí založení republiky

Buďte vítáni v královském věnném městě Vysoké Mýto!
Připravili jsme pro vás následující program:
1. Registrace účastníků v Amfiteátru M-Klubu v ul. Litomyšlské – vchod z Městské  knihovny. Poskytování informací, nabídka turistických materiálů, razítka apod. (8–9 h)
2. Hudební vystoupení skupiny Vánek z Chocně – členové KČT Vysoké Mýto (8–9 h)
3. Kulturní vystoupení členů Divadelního spolku Šembera (9–9:10 h)
4. Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Vysoké Mýto a KČT (9:10–9:30)
5. Procházka městem s průvodcem nebo individuálně (10–16 h)
6. Prohlídka věží Pražská a Zvonice – vyhlídka na město (10–16 h)
7. Prohlídka Regionálního muzea (10–16 h)
8. Muzeum karosářství s průvodcem v budově Infocentra (10–16 h)
9. Prohlídka kostela sv. Vavřince (10–16 h)
10. Výstava obrazů v Městské galerii v budově Infocentra na náměstí (10–16 h)
11. Informační centrum na náměstí Přemysla Otakara II. (10–16 h)
12. Barokní areál Sv. Mikuláše ve Vraclavi – muzeum soch, hradiště Vršovců (11:20–15 h). Na Vraclav pěší vycházka – 7 km, zpět autobusem (viz popismapa)
13. Rokokový zámek manželů Kučerových v Nových Hradech – prohlídka zámku, zámecké zahrady, bludiště, jelení zvěře, muzea cyklistiky (10–16 h). Pouze pro závazně přihlášené za vstupné 100,- Kč, placené na zámku. Doprava tam i zpět autobusem.
14. Vycházka po Vysokém Mýtě – 2,5 km (10–16 h, viz popismapa)
15. Vycházka k rybníku Chobot a zpět do města – 10 km (10–16 h, viz popismapa)
16. Vycházka na Bučkův kopec a zpět, nebo zpět přes Slatinu – max. 11 km (10–16 h, viz popis a  mapa)
17. Cyklistický výlet do Nových Hradů a zpět s možností návštěvy zámku (viz mapa)
18. Kujebácký velikonoční jarmark na nám. Přemysla Otakara II (9:30–15 h)
19. Kulturní program v rámci jarmarku na náměstí (10–12 h)

20.Možnost bruslení na ledové ploše na náměstí

Všechny uvedené akce ve Vysokém Mýtě, na Vraclavi a autobus do Nových Hradů a zpět jsou pro účastníky akce zdarma po předložení Pamětního listu jako vstupenky.
Zvýhodněné jednotné vstupné do zámku v Nových Hradech je 100,- Kč a bude hrazeno přímo na zámku. Návštěva zámku pouze pro závazně přihlášené. Počet zájemců je omezen. Odjezd autobusu do Nových Hradů je z autobusové zastávky v ul. Litomyšlská (viz mapka).
Změna programu vyhrazena!

Parkování autobusů účastníků je na Masarykově náměstí (viz mapa).

Srdečně zveme do Vysokého Mýta a těšíme se na vás!

Pro malý počet zájemců o prohlidku v Nových Hradech se akce ruší

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto