Členství

KČT Vysoké Mýto je dobrovolným spolkem a členství v něm přináší uspokojení a radost lidem podobných zájmů.
Spolek organizuje aktivity jak pro tělesné, tak i duševní zdraví.

Členský průkaz KČT, přední i zadní strana

Jak se stát naším členem?

Přijďte na kteroukoliv naši vycházku, uvedenou na těchto stránkách nebo na naší vývěsce na náměstí ve Vysokém Mýtě nebo v Chocni. Budete-li spokojeni, podáte přihlášku hospodářce nebo jinému členu výboru. Potom se již budete zúčastňovat akcí dle vlastních možností a chuti.

Po vyřízení na ústředí dostanete průkaz člena KČT.

Výhody členství v KČT:

  • Příspěvek KČT na slevové průkazky dopravců, např. IN 50, Senior pas, IREDO.
  • Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti na akcích konaných klubem.
  • Pohyb v přírodě s lidmi podobných zájmů pod vedením školených vedoucích.
  • KČT Vysoké Mýto dále poskytuje finanční příspěvek svým členům na vícedenní akce pořádané našim spolkem, nebo na akce pořádané ve spolupráci s KČT Choceň.
  • Další výhody jsou uvedené na www.kct.cz.

Povinnosti člena:

  • Zaplatit roční členský příspěvek (do konce ledna aktuálního roku).
  • Řídit se stanovami.

Přihláška do Klubu českých turistů

Stanovy Klubu českých turistů Vysoké Mýto

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto