Historie

Klub českých turistů vznikl v Čechách v roce 1888.

Ve Vysokém Mýtě byl založen Klub československých turistů roku 1923 jako součást župy Českomoravská vysočina. U jeho zrodu stály významné osobnosti města např. správce spořitelny, advokát, ředitel berní správy. Prozatímním předsedou se stal správce muzea V. V. Škorpil, později byl zvolen JUDr. M. Bednář, který vedl Klub do začátku druhé světové války.

Z počátku se provozovaly hlavně zimní sporty. Bylo vybudováno kluziště, v Mladkově a Lichkově se pořádal lyžařský výcvik. V roce 1924 měl KČST Vysoké Mýto již 124 členů. Měl také svoji knihovnu, tzv.stanici (u Kobylků), kde se turisté scházeli na besedy, přednášky a promítání filmů. Výlety se pořádaly nejvíce polodenní, celodenní byly jen neděle. Byly označeny turistické cesty: zelenou ke Svatému Mikuláši, žlutá vedla ke Knířovu. Již tehdy se stalo pravidlem sestavovat žebříček členů podle počtu nachozených kilometrů.

Za druhé světové války byla činnost Klubu přerušena. Ožívat začala počátkem padesátých let, kdy přišel do Vysokého Mýta J. Šindlar a založil turistický kroužek. Po sjednocení tělovýchovy v roce 1957 patřil vysokomýtský odbor turistiky ke Spartaku Karosa. V jeho čele stál do roku 1971 JUDr. Zdeněk Žalud, do konce sedmdesátých let Dr. Vladislav Beneš a po něm Ing. Antonín Andrle.

I v tomto rozporném období turistika pokračovala. Vedle „domácí“ i zahraniční. Ve spolupráci s cestovní kanceláří Sport-turist vysokomýtští turisté vyjeli v šedesátých letech např. do Rakouska, Francie, Itálie a do Řecka. Podmínkou účasti ale bylo získání poukazu.

V roce 1978, kdy šel Honza Šindlar do důchodu začal organizovat turistické čtvrtky. Od roku 1990 je KČST (po roce 1993 opět KČT) samostatnou organizací a to v rámci turistické oblasti Orlické hory. Zahraniční zájezdy již bez administrativních překážek jsou od té doby takřka každoročně vyvrcholením turistické sezony. V 90. letech to byly cesty na Lago Magiore, Sardinii a Korsiku, do Julských Alp pod vedením A. Andrleho.

Od roku 1991, kdy šel Olda Jiskra do důchodu začalo s ním chodit několik turistů v úterý. Jejich počet postupně vzrůstal a „úterky“ se staly pevnou tradicí Klubu.

Od roku 2010 chodí v úterý i druhá skupina vedená J. Dostálem.

KČT Vysoké Mýto má v současné době okolo 160 členů. Jeho předsedou je od konce roku 2013 Ing. Vladimír Šalda.

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto