Čtveráci jdou z Chvaletic do Přelouče 10.11.2022

zveřejněno: 6.11.2022

cca 16 km

Pěší trasa:

ze žel. zastávky  Chvaletice – neznačenou na Selmice – přejít na cyklo 2. Labská – V Mošnicích přejít na NS pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní – až k MTZ – most přes Labe a podél řeky neznačenou až do Přelouče.

Odjezd:

Z ČD Vysoké Mýto město v 6,36 hod. , z Chocně v 7,08 hod.(Leo). Ve Chvaleticích 8,09 hod.. Jízdenky ČD do Chvaletic.

Občerstvení:

Z vlastních zásob nebo v Přelouči.

Návrat:

Vlak z Přelouče 12,45*13,45*14,45*15,45 hod..

Ve Vysokém Mýtě  13,52* 14,28* 15,37*16,37 hod..

Organizuje a vede: Maixnerová H. (737127910)

 

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto