Čtveráci  zvou dne  23.11.2023 na vycházku z Proseče na Polanku

zveřejněno: 19.11.2023

délka trasy asi 12 km

 Pěší trasa: Proseč – NS Pasíčka (Brána do pravěku, Suchou nohou mezi vodou), – po cyklo Maštale 1 a 4 do Zderaze, ŽTZ a potom cyklo Maštale 2,4,8, k NS Pasíčka do Boru – ČTZ Kazatelna – Kupadla – Polanka

 Odjezd:     VM aut. nádraží v 7:45 hod, z Chocně ČD odjezd v 6:55 hod. vlakem, jízdenky  IREDO do Proseče

 Návrat:     z aut st. Polanka ve 12:58

 Občerstvení: vlastní, nebo na Polance

 

Informace na tel. 731017155 Veselíková V.

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto