Jednodenní zájezd Lipnice nad Sázavou 16.6.2022

zveřejněno: 20.5.2022

cca 10 km

Lipnice nad Sázavou, Národní památník odposlechu 16.6.2022-cca 10 km

 Tento jednodenní zájezd je nejen pro členy klubu ale i pro jejich rodinné příslušníky a také pro přátelé turistiky

Město Lipnice nad Sázavou je spojeno s významnými osobnostmi jako např. spisovatel Jaroslav Hašek, skvělý malíř Jaroslav Panuška. Lipnickým rodákem je Karel Čáslavský, vynikající historik českého filmu a znalec starých dokumentů. Na Lipnici žili předkové Gustava Mahlera, na lipnické kostelní varhany po celá léta hrál a komponoval hudební skladatel Petr Eben. Nedaleko Lipnice se pořádaly první skautské tábory, kterých se několikrát zúčastnil i básník Jiří Wolker. V nedaleké vísce Okrouhlici se narodil malíř Jan Zrzavý.

Doprava: Jaroslav Bezděk, kapacita busu je 49 osob.

Plán zájezdu-co bychom chtěli vidět:

Památník spisovatele Jaroslava Haška – seznámení s životem a dílem tohoto oblíbeného autora. Na nedalekém hřbitově je možno položit kytičku u jeho hrobu.

Hrad Lipnice nad Sázavou – hrad odkoupil v r. 1924 KČT. Při prohlídce si prohlédneme celý hradní areál včetně kaple sv. Vavřince, v níž byli v r. 1417 vysvěceni první husitští kněží u nás, dále rozsáhlé sklepení, hranolovou věž Samson. Délka prohlídky je 60 min., cena prohlídky pro 65+ 120,00 Kč.

Národní památník odposlechu – Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho, Zlatý oči, monument Hlava XXII, monument Nomen Omen.

Odjezd: 6,45 hod. Vysoké Mýto, parkoviště u Alberta, z Chocně vlak v 6,24 hod.

Občerstvení: Vlastní

Přihlášení:

Přihlášení je platné po zaplacení 100 Kč a to přímo u H.Maixnerové nebo u svých vedoucích skupin a to vždy se zaplacením dopravy. Místo je také možno rezervovat nejdéle týden, pak bude zvýhodněn další zájemce. Platba se nevrací. Pokud nebudete moci jet, musíte si za sebe sami sehnat náhradu.

E-mail: anna.maixnerova@seznam.cz, tel. 737 127 910

 

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto