Krakov-Zalipie 16.-17.8.2022 pořádá Klub seniorů Doudleby nad Orlicí

zveřejněno: 19.7.2022

Spolek Klub seniorů Doudleby nad Orlicí
ve spolupráci s CK ALPIN-TOUR bude pořádat
atraktivní zájezd do Polska
KRAKOV * ZALIPIE (Malopolsko)
Termín: 16. – 17. 8 2022 (úterý – středa)
Orientačně časy a místa odjezdů: 16/08/2022 brzy ráno:
05.00 hod – Hradec Králové – vlakové nádraží (před budovou ČEZ)
05.25 hod – Týniště n. O. – křižovatka u PENNY
05.35 hod – Častolovice – náměstí
05.40 hod – Kostelec n. O. – internát Zemědělské školy
05.45 hod – Doudleby n. O. – Perla (Zelenina)
05.50 hod – Vamberk – čerpací stanice HDB
05.55 hod – Záměl – autobusová zastávka
05.00 hod – Potštejn – autobusová zastávka
(případně lze zařadit další nástupní místa na trase)
Cestovní kancelář ALPIN – TOUR s.r.o.
Tel.: +420 777 300 290, 777 221 998
info@alpintour.cz www.alpintour.cz
Předpokládaný program:
Krakov: kompletní prohlídka historického města – jedno z nejkrásnějších v Evropě
Zalipie: pěší procházka v kouzelné vesničce s malovanými domky – nejkrásnější v celém Polsku
Při cestě tam i zpět (podle času) budou ještě zařazena zajímavá místa na trase
Návrat: v pozdních hodinách
Cena zájezdu bude stanovena – podle počtu účastníků:
2.500 czk (50 a více osob)
2.700 czk (45 a více osob)
2.900 czk (40 a více osob)
3.200 czk (35 a více osob)
3.500 czk (30 a více osob)

Cena bude zahrnovat:
komplet dopravu luxusním klimatizovaným busem, WC a možností českého občerstvení za CZK
(včetně čekání, parkovného a dálničních poplatků)
1x ubytování se snídaní
služby průvodce
kvalitní cestovní pojištění (včetně všech rizik COVID-19)
Cena nebude zahrnovat:
ostatní stravování, vstupy
Termín přihlášek do pátku 22/07/2022
Přihlášky nebo rezervace směřujte přímo na:
Mgr. Jana Florianová: 723 019 752 nebo 775 851 788 (nejlépe SMS)
florianova.j@seznam.cz
Případně přímo do CK:
Zdeněk Kittler: 777 300 290, kittler@alpintour.cz
Zájezd se uskuteční, pokud bude minimální počet účastníků 30.
Konečné pokyny k odjezdu obdržíte týden před odjezdem.
Těšíme se na Vás!
Co uvidíme a navštívíme:
Krakov: Rynek Glowny (Hlavní náměstí), Zamek Krolewski (královský palác), Wawelská
katedrála, Kazimierz, Stará synagoga
Zalipie: procházka malovanou pohádkou, stará vesnička s tradicí květinových maleb,
domky, světnice úly, studny, psí boudy, nádobí….zkrátka vše
POLSKO
Oficiální název: Polská republika
Hlavní město: Warszawa
Rozloha: 312.683 km2
Počet obyvatel: 38 680 000
Oficiální jazyk: Polština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: římskokatolické – 95%
Měna: Zlotý (PLN)
Polská republika leží ve střední Evropě u pobřeží Baltského moře. Na západě sousedí s Německem,
na jihu s Českou republikou a Slovenskou republikou, na východě s Litvou, Běloruskem a Ukrajinou,
na severu s Ruskem (Kaliningradská oblast). Povrch tvoří většinou nížiny a pahorkatiny, na jižních
hranicích hory (pohoří Tatry- Rysy 2 499 m n. m.).Jsou tu rozsáhlé jezerní plošiny (Pomořanská,
Mazurská, Velkopolské pojezeří). Největší řeky jsou Odra a Visla, které se vlévají do Baltského moře.
Podnebí přímořské až kontinentální. Průměrná teplota v lednu je -1°C až -4°C, v červenci je průměrná
teplota 19°C, ale často bývají horké dny s teplotou nad 30°C. Průměrné srážky v nížinách jsou 450-600
mm, v horách až 1500 mm. rostlinný kryt tvoří lesy, pastviny a louky. Jedná se o surovinově bohatý
stát s hospodářstvím, které od počátku 90. let 20. století prošlo transformací na tržní hospodářství. Je
zde rozvinutá dopravní síť. K turistickým atrakcím patří např. historický Krakov.

KRAKOV
Historické město leží na řece Wisle v jižním Polsku, oblast Malopolska, na hranicích třech
morfologických území: Karpat, podkarpatských kotlin a slezsko-malopolských výšin. Počet obyvatel je
přibližně 750 000. Nejdůležitější průmysl: metalurgický, strojírenský, farmaceutický, měřící technika,
polygrafie, cukrovar aj. Krakow patří tradičně k vědeckému, kulturnímu a uměleckému centru země.
Po Warszawě je druhé nejznámější centrum turistiky v Polsku (má kolem 3000 památkových objektů,
z toho deset mezinárodního významu). Staré Město s Wawelem a čtvrtí Stradom patří do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Každý rok město navštíví víc než 2 000 000 turistů.
Podle historika W. Kadlubka bylo město založeno v 7. – 8. st. legendárním knížetem Vislanů Krakem.
V 10. st. byl Krakow kupeckou osadou na křižovatce cest z již. Karpat a zemí již. Evropy k Baltskému
moři. V r. 965 první zmínka v cestopise Ibrahíma Íbn Jákoba, další od Dětmara, že zde za vlády Boleslava
Chrabrého existoval hrad krakovských Vislanů. Od 11. st. hlavní město Polska. Od poloviny 13. století
nájezdy Tatarů, r. 1241 město zničeno. Ve 13. století vzniklo mnoho církevních i světských staveb, i
přes další ničivé tatarské nájezdy. R. 1320 došlo ke sloučení polských zemí a korunování Vladislava
Lokýtka. V první polovině 14. století za vlády Kazimíra Velikého rozvoj řemesel, výstavba nového
opevnění, kostelů; vodovod, lázně, špitály, gotický hrad na Wawelu. R. 1364 založena Krakowská
univerzita, první v Polsku
Hlavní pozoruhodnosti města:
Rynek Glowny (Hlavní náměstí)
Ve 13.st. bylo toto náměstí jedním z největších ve střední Evropě. Uprostřed náměstí se nachází
budova Sukiennice (nejstarší nákupní centrum na světě, je v provozu již 700 let), kde je možno nalézt
spoustu různých tržních stánků. V okolí náměstí jsou dva nejdůležitější městské kostely Kosciol sw.
Wojciecha, kt. pochází z 10. st. a je nejstarším kostelem v Krakowě, ale pozornost přitahuje spíše
Kosciol Mariacki se dvěmi špičatými věžemi. V tomto kostele se nachází nejstarší gotický oltář
v Evropě. Dále můžete na náměstí vidět Wiezu ratuszowu (městskou věž), jediný dochovaný
pozůstatek městské radnice ze 14. století.
Zamek Krolewski (královský palác)
Královský hrad byl sídlem polských králů od 11.-17.st. Hrad je postaven především v renesančním
stylu, ačkoliv zde přetrvaly i části románské a gotické. Dnes je z hradu muzeum, ve kterém je možno
shlédnout kolekci vlámských gobelínů ze 16.st., malby a dobový nábytek (Vládní sál). Další sekce pro
veřejnost zahrnují Královské komnaty, Královské klenoty a Zbrojnici. Za vidění stojí i tzv. wawelská
exhibice z dob minulých, která odkrývá pozůstatky originálních wawelských budov, zahrnující založení
nejstaršího známého kostela v Polsku z počátku 11.st. Muzeum orientálního umění (západní křídlo)
obsahuje excelentní sbírku Blízkého i Dálného východu. Dále stojí za vidění tzv. Dračí doupě, krasová
jeskyně, kde prý byl zabit princ Krak wawelským drakem.
Wawelská katedrála
Část Wawelu. Tato katedrála je korunovačním a pohřebním místem většiny polských monarchů. Byla
postavena počátkem 11. st. králem Boleslavem Statečným po té, co byl Krakow učiněn biskupstvím.
Ačkoliv je možno nalézt románské elementy, převážná část byla postavena v gotice. Jsou zde uloženy
relikvie Sv. Stanislawa, patrona Krakowa. Z mnoha královských kaplí doporučujeme navštívit Kapli sv.
Zygmunda, kde je možno vylézt na věž a spatřit 11-ti tunový Zygmundův zvon a také budete mít
krásný výhled.
Národní muzeum
Rozsáhlé muzejní sbírky jsou rozděleny do několika oddělených budov, např. Czartoryski Museum
(obsáhlá kolekce starověkého umění z Řecka a Egypta, dále orientální kolekce, zbraně, turecké
koberce, evropské malby a sochy – nejznámější práce zde jsou Dáma s hranostajem od da Vinciho a
Rembrandtova Krajina s milosrdným samaritánem).
Stará synagoga
Kazimierz byla původně samostatné město, které se spojilo s Krakowem r. 1868. Jsou zde dochovány
vzpomínky na židovskou komunitu, která zde žila až do holokaustu. Synagoga byla postavena
počátkem 15. st. a zrekonstruována s renesančními aspekty florentinským architektem Metteem
Guccim, po jejím vyhoření r. 1574. Její okolí bylo dlouho ignorováno, dokud zde S. Spielberg nenatočil
ZALIPIE
Na první pohled vypadají zdejší domy jako vystřižené z dětských omalovánek. Lidové malby
se tu ovšem objevují na všech možných i nemožných místech. Kouzelná vesnička Zalipie,
ležící na východě Polska za řekou Vislou, se díky tomu honosí nálepkou nejkrásnější vsi
našich východních sousedů.
Zalipie není jediná polská vesnice, kde se malované domy objevují. Ale nikde jinde nejsou
rozšířené tak masově jako právě zde. A nikde jinde se nedochovaly v tak perfektní kondici.
Za to však vděčí Zalipie jediné osobě, lidové malířce Felicji Curylowé, která se zamilovala do
lidových zvyků a udržela malovanou tradici naživu po celé dvacáté století. Když v roce 1974
ve svých sedmdesáti letech zemřela, změnil se její bohatě zdobený dům na muzeum a
informační centrum, které poskytuje návštěvníkům všechny informace o výjimečné obci.
V domě zvaném Malarek, který byl po její smrti zakoupen od dědiců soukromou společností
a poté věnován Regionálnímu muzeu v Tarnově, se konají také workshopy zaměřené na
tradiční malbu květinových ornamentů.
Pestré a barevné květinové motivy jsou téměř všude. Najdete je na plotech, na zdech domů
i stodol a samozřejmě také v interiérech. Pomalované jsou tu staré studny a tak trochu z
hecu i psí boudy.
Kdysi to byla z nouze ctnost, dnes je malovaná Zalipie turistickou kuriozitou, která přitahuje
tisíce turistů. Není divu, když jí cestovatelské portály přisoudily titul nejkrásnější vesnice v celém Polsku.

logo Vysoké Mýto
s podporou města Vysoké Mýto